/ ACERCA / / MODS / / DevBlog / / GALERIA /

L O   N U E V O

SCOTT PILGRIM PACK

Una recopilación de 8 modelos 3D (voxeles), basados en los personajes jugables del videojuego de Scott Pilgrim, personajes:
Scott, Stephen, Kim, Knives, Ramona, Wallace, Nega Scott y un BONUS.